Commissievergaderingen

Donderdag 25 mei 2023

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa – Standing Committee

Werkbezoek
Riga (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Marktordening retailmarkt energie

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Spreidingswet (is verplaatst naar 1 juni 2023)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:15 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:00 - 10:15 uur

Procedurevergadering commissie Rijksuitgaven (Wttewaall van Stoetwegenzaal)

Procedurevergadering

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Kennisagenda: Global Health Strategy (geannuleerd)

Gesprek
Geannuleerd

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Startbijeenkomst van de begeleidingsgroep pilot burgersignalen

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:45 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:30 uur

Gesprek met EP-delegatieleden: voorbereiding debat Staat van de Europese Unie

Gesprek
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek verplaatsen technische briefing ministerie van JenV mbt Spreidingswet

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Gesprek met Ballast Nedam over stikstofinstallatie Zuidbroek (UITGESTELD I.V.M. PLENAIRE OVERLAP)

Technische briefing
(verplaatst)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Bijeenkomst Auditcomité (rapporteurs begrotingen en jaarverslagen in vaste commissies)

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

23e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar 24 mei i.v.m. debat over de Staat van de Unie op 25 mei)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 21:00 uur

Staat van de Europese Unie (omgezet naar plenair debat)

Notaoverleg
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Rondetafelgesprek over funderingsproblematiek

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wetboek van Strafvordering (Boek 1) (36327)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

BR Beëindiging uitgifte promesses

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Stoffer c.s. over verkennen in hoeverre voor belangenorganisaties met een ideëel doel op grond van artikel 3:305a BW nadere vereisten aan representativiteit gesteld moeten worden (Kamerstuk 36169-37)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Spreidingswet (verplaatst naar 1 juni 2023)

Technische briefing
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Actieplan Groene en Digitale Banen

Commissiedebat
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

STAP-budget

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:30 - 16:00 uur

Voorbereidingsgroep Bouwmaterialen

Vergadering
Pim Fortuynzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:30 - 19:00 uur

Onderlinge regeling & Wederopbouw Sint Maarten

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

IPU - Algemene Ledenvergadering (ALV)

Vergadering
Troelstrazaal

Defensie

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Strategie ter bescherming van Noordzee-infrastructuur

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Gesprek met de Raadgevende Volksvergadering van de Republiek Indonesië

Gesprek
Klompézaal (besloten)