Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

25 mei 2023
13:30 - 14:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • J.J. Klink (VVD)
 • G. van den Brink (CDA)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 25 mei 2023

  Geen verzoeken aangemeld. 
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Geplande activiteiten commissie

  • di 30-05-2023 17.00 - 20.30 Commissiedebat Mondiale Gezondheidsstrategie 
  • wo 31-05-2023 16.00 - 17.00 Gesprek Wereldbank presentatie World Development Report 2023: Migrants, Refugees and Societies 
  • do 01-06-2023 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 
  • do 08-06-2023 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  • wo 14-06-2023 16.00 - 17.30 Gesprek Kennisagenda: Afrikastrategie 
  • do 15-06-2023 14.00-17.00 Wetgevingsoverleg Jaarverantwoording 2022 
  • wo 21-06-2023 13.00 - 13.45 Procedurevergadering 
  • di 27-06-2023 12:30 - 14:00 Lunch met Vlaams Parlement 
  • di 04-07-2023 16.30 - 20.30 Commissiedebat Afrikastrategie 
  • do 06-07-2023 10.15 - 15.00 Commissiedebat Beleidscoherentie voor ontwikkeling 
  • do 06-07-2023 15.30 - 16.15 Procedurevergadering
  Zomerreces 2023: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2023
       

        Nog te plannen activiteiten:
  • Commissiedebat Wapenexportbeleid (na ontvangst jaarrapportage, met min. BuHa-OS en min. BuZa)
  • Gesprek met Europarlementariërs INTA-commissie 
  • Gesprek met opsteller(s) wetenschappelijke factsheet Taiwan en auteur(s) van de studies van HCSS over de ontwikkeling van halfgeleiders in relatie tot China en Taiwan
  • Vertrouwelijke technische briefing steun kwetsbare en gemarginaliseerde groepen door ongeoormerkt gefinancierde hulporganisaties (na zomerreces)
 4. 4

  Aanbod minister BuHa-OS vertrouwelijke technische briefing over steun aan kwetsbare en gemarginaliseerde groepen door ongeoormerkt gefinancierde hulporganisaties

  Noot: Tijdens het commissiedebat Humanitaire hulp d.d. 11 mei 2023 heeft de minister voor BuHa-OS naar aanleidingen van opmerkingen van het lid Hammelburg (D66) een vertrouwelijke technische briefing toegezegd over steun aan kwetsbare en gemarginaliseerde groepen door ongeoormerkt gefinancierde hulporganisaties.
  Besluit: Vertrouwelijke technische briefing inplannen na het zomerreces. 
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Jaarrapportage Actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van het Administratief Akkoord tussen de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van het Koninkrijk der Nederlanden en de Afdeling Economische Relaties van het Ministerie van Financiën van de Volksrepubliek Bangladesh; Dhaka, 22 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  36337 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (Incidentele suppletoire begroting inzake steun voor Oekraïne)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Voortgang van de motie van het lid Klink over een structurele kennishub in combinatielanden (Kamerstuk 36180-12)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag VN 2023 Waterconferentie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Overzicht IMVO-wetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 4 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 25 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Besluitvorming handelsakkoord EU en Nieuw-Zeeland

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Fiche: Mandaatverlening akkoorden digitale handel EU-Zuid-Korea en EU-Singapore

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Non-paper externe dimensies Critical Raw Materials Act (CRMA)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitkomst onderhandelingen van de EU-VS IRA Task Force

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Lijst met EU -voorstellen 4 t/m 22 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wetenschappelijke factsheet kennisagenda: Global Health Stategy

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitnodiging Dag van de Publieke Dienstverlening d.d. 22 juni 2023

 24. 24

  Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2023Z08408 Aan min. BuHa-OS - verzoek de kamer te informeren over nieuwe Speciaal Gezant Oekraine 15-05-2023
  2. 2023Z08412 Aan min. BuHa-OS - verzoek verslag van het bezoek Chinese vicepresident Han Zheng aan Nederland 15-05-2023       
  3. 2023Z07440 Aan min. BuHa-OS - rappel toezending Afrikastrategie 20-04-2023
  4. 2023Z06357 Aan min. BuHa-OS - verzoek brief uitvoering motie Van der Graaf c.s. 06-04-2023
  5. 2022Z26300 Aan min. BuHa-OS - stand van zaken betreft de uitgaven van het Civic Space Fund voor het Zomerreces 23-12-2022
  6. 2021Z08576 Aan min. BuHaOS - reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen 20-05-2021
 25. 25

  Werkbezoek naar IEA Critical Minerals and Clean Energy Summit d.d. 28 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stafnotitie - Kennisagenda Taiwan vervolg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data