Rondetafelgesprek : Rondetafelgesprek over funderingsproblematiek

De vergadering is geweest

25 mei 2023
13:30 - 16:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
HERZIENE CONVOCATIE
toevoeging programma en position papers*

Bijlage

Deelnemers

 • H. Nijboer (PvdA)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • F. Boulakjar (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • L. Bromet (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Programma rondetafelgesprek over funderingsproblematiek:


  Blok 1 van 13.30-14.55 uur:
  -dhr. A. van de Nadort, burgemeester Gemeente Weststellingwerf
  -dhr. D. Hoogland, gedeputeerde Provincie Friesland
  -dhr. D. Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf van het waterschap Drents Overijsselse Delta
  -dhr. M. Klijmij-van der Laan voorzitter van het Platform Slappe Bodem en tevens wethouder van Gouda
  -mevr. E. Dekker, ervaringsdeskundige/bewoner Friese Veenweide
  -dhr. J. Dogterom, ervaringsdeskundige/bewoner Gouda
   
  Blok 2 van 15.05-16.30 uur:
  -dhr. W. van Boetzelaer, Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek 
  -mevr. M. Korff, Deltares
  -dhr. K. Klein, Vereniging Eigen Huis
  -dhr. J. Estié, Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken
  -dhr. M. de Waal, Aedes
  -dhr. H. Herbert, Verbond van Verzekeraars
   
 2. 2

  Position papers:

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data