Commissievergaderingen

Woensdag 24 mei 2023

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Terrorisme/extremisme (is verplaatst naar 7 juni 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Commissiedebat
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:50 uur

Winsten en lonen

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Technische briefing over schone energie uit ijzerpoeder (Geannuleerd i.v.m. te weinig aanmeldingen)

Technische briefing
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 11:45 - 12:30 uur

Voorbereidingsgroep mondiale schuldenlast

Vergadering
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Mobiliteitsfonds 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Mobiliteitsfonds 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Deltafonds (J)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Deltafonds 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Deltafonds 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Mobiliteitsfonds

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022, vragen aan regering (R: aan regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 13:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Verzoek om onderliggende regelgeving Spreidingswet voor donderdag te ontvangen en anders rondetafelgesprek van 25/05 uit te stellen

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Mijnbouw/Groningen (UITGESTELD)

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (vragen aan minister)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Belastingverdrag tussen Nederland, Curaçao, en de Republiek Malta

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) over 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) (vragen aan Algemene Rekenkamer en aan regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Landbouw- en Visserijraad 30 mei

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Integrale aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag

Commissiedebat
Troelstrazaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Staat van de Rijksverantwoording 2022 (vragen gesteld aan het kabinet)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Staat van de Rijksverantwoording 2022 (vragen gesteld aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 ARK over het ministerie van EZK, JenV en van BZK voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering (36360-XIII-2; 36360-VI-2; 36360-VII-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag over 2022 van het ministerie van BZK, EZK en van J&V voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering (36360-VII-1; 36360-XIII-1; 36360-VI-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet over 2022 van het ministerie van EZK, JenV en van BZK voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering (36360-XIII; 36360-VI, 36360-VII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 ARK over het ministerie van EZK, JenV en van BZK voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering (vragen aan de Regering) (36360-XIII-2; 36360-VI-2; 36360-VII-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Algemene Rekenkamer Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Algemene Rekenkamer Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - vragen aan de Algemene Rekenkamer

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Nationaal Groeifonds - vragen aan de Algemene Rekenkamer

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - vragen aan de regering

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Nationaal Groeifonds - vragen aan de regering

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Nationaal Groeifonds 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (36360-VII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Gemeentefonds 2022 (36360-B)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 - 36360-XV-1

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (vragen aan de regering) (36360-IIB-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Staten-Generaal 2022 (36360-IIA-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Provinciefonds 2022 (36360-C)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (TK 36360-XVI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (36360-IIB-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij de Staten-Generaal (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (36360-IIA-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (vragen aan de regering) (36360-VII-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 936360-VII-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet ministerie van Financiën en de Nationale Schuld over 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (vragen aan de regering) (36360-VI-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Provinciefonds (vragen aan de regering) (36360-C-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag over het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (TK 36360-XVI-2) (vragen aan de Regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 - 36360-XV SZW

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (36360-III-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022 (36360-VI-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verantwoordingsonderzoek 2022 bij het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (vragen aan het kabinet)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet van de Koning 2022 (36360-I)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (36360-VI-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport bij het Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 - 36360-XV-2-ARK - vragen aan Algemene Rekenkamer (ARK) SZW

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Stand van Defensie voorjaar 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij de Koning (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (36360-I-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij de Staten-Generaal (vragen aan de regering) (36360-IIA-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Defensie (vragen aan de regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Gemeentefonds (vragen aan de regering) (36360-B-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Defensiematerieelbegrotingsfonds (vragen aan de Regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag ministerie van Buitenlandse Zaken 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Defensie (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Defensie 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (vragen aan de regering) (36360-III-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2022 (IX)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Gemeentefonds 2022 (36360-B-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022 (36360-VI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verantwoordingsonderzoek 2022 bij het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2022 (36360-III-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nader verslag - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag 2022 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag over het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (TK 36360-XVI-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Staten-Generaal 2022 (36360-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij de Koning (vragen aan de regering) (36360-I-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Gemeentefonds (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (36360-B-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Provinciefonds 2022 (36360-C-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport bij het Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 - 36360-XV-2-REG - vragen aan Regering (REG) SZW

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (TK 36360-XVI-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Defensiematerieelbegrotingsfonds (vragen aan Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2022 (36360-IIB-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Defensie 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (36360-VII-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag van de Koning 2022 (36360-I-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Financieel Jaarverslag van het Rijk 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2022 (36360-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2022 (36360-III)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Provinciefonds (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (36360-C-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:15 - 17:45 uur

Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de Woo/Wob

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

College's financieel toezicht

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 18:30 - 22:30 uur

Arbeidsmigratie

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal