Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

24 mei 2023
13:00 - 13:45 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek het lid Piri (PvdA) om een Kabinetsreactie op de brief van de Yezidi delegatie Daughters of the Sun

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geplande activiteiten commissie

  wo 24-05-2023 14:00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag ministerie van Buitenlandse Zaken 2022
  wo 24-05-2023 14:00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag 2022 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking
  wo 24-05-2023 14:00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (vragen aan de minister)
  wo 24-05-2023 14:00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2022
  wo 24-05-2023 14:00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (vragen aan de Algemene Rekenkamer)
  do 01-06-2023 13:00-14:00 
  Technische briefing inzake de Europese Vredesfaciliteit (EPF), door het ministerie van Buitenlandse Zaken en EDEO
  do 01-06-2023 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
  do 08-06-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  di 13-06-2023 17:45-18:45 T
  echnische briefing door de Permanent Vertegenwoordiger bij de NAVO over de NAVO-top in Vilnius van 11-12 juli 2023
  di 20-06-2023 17:00-18:00 Gesprek met Commissie Buitenlandse Zaken Letland
  wo 21-06-2023 10:30-11:30 Strategische procedurevergadering 
  wo 21-06-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 22-06-2023 13:00-16:00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 26 juni 2023
  do 22-06-2023 Dag van de Publieke Dienstverlening (geen activiteiten plannen) 
  do 29-06-2023 13:30-14:30 Kennismakingsgesprek met de nieuwe Amerikaanse ambasadeur in Nederland
  wo 05-07-2023 10:00-13:00 Commissiedebat Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel
  wo 05-07-2023 13:30-16:30 Commissiedebat MH17
  do 06-07-2023 10:00-12:00 Commissiedebat NAVO (ter voorbereiding op de NAVO-top in Vilnius van 11-12 juli 2023  
  do 06-07-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 06-07-2023 16:00-20:00 Commissiedebat China
  do 13-07-2023 14:00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken d.d. 20 juli 2023
  wo 23-08-2023 14:00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) d.d. 30-31 augustus 2023

  do 31-08 t/m vr  01-09 conferentie van het Parliamentary Intelligence-Security Forum (PI-SF), Londen
  Zomerreces vrijdag 7 juli 2023 t/m maandag 4 september 2023
  zo 03-09 t/m di 05-09 Werkbezoek Interparlementaire conferentie over het EU buitenland- en defensiebeleid, Madrid (delegatie nog nader te bepalen)
  di 12-09-2023 Commissiedebat AVVN
  ma 02-10-2023 13:00-18:00 Notaoverleg Mensenrechtenbeleid
  Wo 11-10-2023 10:00-12:00 Commissiedebat Consulaire Zaken

  ma 16-10-2023 t/m vr 20-10-2023 Werkbezoek Armenië en Georgië
  wo 01-11-2023 15:00-18:00 Commissiedebat Iran


  Nog te plannen activiteiten
  • Commissiedebat Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea (in juni)
  • Gesprek delegatie uit het Nationaal Volkscongres van China > De Chinese delegatie heeft laten weten niet langer tijd te hebben voor een bezoek aan het parlement.
  • Gesprek met een delegatie van de commissie Buitenlandse Zaken uit het parlement van Jordanië
  • Gesprek met het Comité Iran Vrij
  • Vertrouwelijke briefing over de uitvoering van de motie-Sjoerdsma/Van der Staaij (36200-V-33) over het versterken van de banden met Taiwan
  • Gesprek met dhr Reza Pahlavi (Iraans oppositielid) (tweede helft juni)
  • Rondetafelgesprek over de uitvoering van sanctiewetgeving (na het zomerreces)
  • Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht
  • Commissiedebat OVSE (vierde kwartaal)
  • Technische briefing Internationale Cyberstrategie (na ontvangst van de Internationale Cyberstrategie voor het Zomerreces)
  • Raad Buitenlandse Zaken op 23 oktober - commissiedebat 1 week voor de Raad
  • Raad Buitenlandse zaken op 13 november- commissiedebat 1 week voor de Raad
  • Raad Buitenlandse Zaken op 11 december- commissiedebat 1 week voor de Raad
 4. 4

  Verzoek van de Koreaanse Ambassade om een gesprek met een delegatie van het Koreaanse parlement op 15 of 16 juni.

  Besluit: de commissie besluit een gesprek te plannen met de Koreaanse delegatie op 15 juni 2023.
 5. 5

  Overzicht nog te plannen plenaire activiteiten op het terrein van Buitenlandse Zaken (stand van zaken per 22 mei 2023)

  • Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES in verband met het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit) (36028) + (36027-(R2160) Goedkeuring van het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Trb. 2010, 272)
  • Debat over het bericht dat er sprake zou zijn van institutioneel racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (Van Baarle) (minister BuZa, minister BZK)
  • Debat over het onderzoeksprogramma ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950’(Ellemeet) (minister-president, minister BuZa) 14 juni 2023
  • Dertigledendebat over het bericht dat de interne privacytoezichthouder van het ministerie van BuZa adviseerde te stoppen met het gebruik van profilerende software bij visumverstrekking (Van Baarle) (minister BuZa, staatssecretaris BZK)
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over de Nederlandse veiligheidsinzet in de Sahel en West-Afrikaanse kuststaten post-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Jaarverslag 2022 Homogene Groep Internationale Samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Bevindingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken over het onderzoek gebruik afkomstgerelateerde gegevens en gebruik risicomodellen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Vertrouwelijke inzage advies Juridische Dienst van de Raad over het listen van de IRGC op de EU-terrorismelijst

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Financieringsaanvraag Nederlandse stichting in Qatar

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over de kabinetsinzet ten aanzien van de Top van de Raad van Europa van 16-17 mei in Reykjavik (Kamerstuk 20043-132)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Geannoteerde agenda voor de informele NAVO ministeriële bijeenkomst van 31 mei en 1 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op de motie van de leden Ceder en Jasper van Dijk over voorkomen dat hoofdtoernooien georganiseerd worden in landen die zich niets gelegen laten liggen aan fundamentele mensenrechten (Kamerstuk 32735-349)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Controle van zaken waar honorair consuls in Nederlandse dienst aan moeten voldoen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitvoering van de motie van het lid Belhaj c.s. over kaders voor de inzet van lokale medewerkers bij toekomstige militaire missies en op Nederlandse ambassades en consulaten (Kamerstuk 35925-X-29)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Appreciatie aangehouden motie van het lid Brekelmans c.s. over breder onderzoek verrichten naar Chinese intimidatie van en inmenging in Nederlandse media (Kamerstuk 21501-02-2643)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) inzake de mogelijkheid voor gezinsleden van functionarissen van het Headquarters Allied Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) om in Nederland betaald werk te verrichten; Brunssum, 11 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Verenigde Naties inzake de vestiging van een kantoor van het United Nations Office for Project Services in Sint Maarten; Kopenhagen, 3 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 22 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de Informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 12 mei 2023 (Kamerstuk 21501-02-2647)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Geannoteerde agenda voor de Europese Politieke Gemeenschap Top op 1 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2023Z08752 Aan minister Buza - Verzoek inbreng schriftelijk overleg over Geïntensiveerde aanpak ongewenste buitenlandse inmenging 17-05-2023
  2. 2023Z08446 Aan minister Buza- Verzoek toestemming technische briefing over de NAVO-top in Vilnius 15-05-2023
  3. 2023Z08292 Aan minister Buza - Aanbiedingsbrief inbreng feitelijke vragen over artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea 11-05-2023
  4. 2023Z08440 Aan minister Buza - Verzoek om een reactie van de minister op de visumproblematiek 11-05-2023
  5. 2023Z06214 Aan minister Buza- Verzoek om een brief n.a.v. de aankondiging door Rusland om tactische kernwapens te delen met Wit-Rusland 06-04-2023
  6. 2023Z05312 Aan minister Buza - Kabinetsreactie op de initatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht 22-11-2022
  7. 2022Z11108 Aan minister Buza - verzoek reactie brief derde inzake situatie bahais in Qatar 02-06-2022
  8. 2022Z11107 Aan minister Buza - verzoek reactie berichtgeving dat Iran documentatie zou hebben gestolen van IAEA, met als doel sancties te ontlopen 02-06-2022 
  9. 2021Z10635 Aan initatiefnemer Van Raan-vragen over initatiefnota Ecocide 11-06-2021
 28. 28

  Uitnodiging Dag van de Publieke Dienstverlening

 29. 29

  Het lid Brekelmans (VVD) stelt de vraag waarom de afspraak met de Amerikaanse ambassadeur op 2 juni met de contactgroep VS niet samen is gepland met een kennismakingsafspraak met de commissie Buitenlandse Zaken.

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken werkbezoeken 2023

  Werkbezoek Georgie/Armenie/Azerbeidzjan
  Besluit: De commissie besluit om een nieuwe datum te zoeken voor dit bezoek. De staf zal nagaan of het mogelijk is dit bezoek in de derde week van het kerstreces te plannen, en of het mogelijk is om een gecombineerd bezoek aan de drie landen te brengen.

  Werkbezoek Brazilië
  Besluit: De commissie besluit om het bezoek in het herfstreces te plannen.
 31. 31

  Strategische procedurevergadering d.d. 21 juni 2023

  Besluit:
  - Een extra agendapunt voor de strategische procedurevergadering van 21 juni 2023:
  * Aanwezigheid van leden bij ontvangsten van gasten die de commissie uitnodigt.

  - Een planningsbrief aan de minister van Buitenlandse Zaken vragen ter voorbereiding op de strategische procedurevergadering van 21 juni 2023.