Commissiedebat : Landbouw- en Visserijraad 30 mei

De vergadering is geweest

24 mei 2023
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Indien u naar aanleiding van dit commissiedebat een tweeminutendebat inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Landbouw- en Visserijraad op 30 mei dan kan dit debat inclusief stemmingen uiterlijk plaatsvinden op donderdag 25 mei. 

SPREEKTIJD EERSTE TERMIJN 4 MINUTEN
N.a.v. besluitvorming in de strategische procedurevergadering van de commissie LNV van 8 maart 2023 is de nieuwe werkwijze van de commissie dat u zich in Parlis aan dient te melden voor commissiedebatten opdat tijdig duidelijk is hoeveel commissieleden deelnemen aan dit debat en of er derhalve voldoende tijd is ingeruimd voor een ordentelijk debat.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Adema
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Ch. van der Wal-Zeggelink
  minister voor Natuur en Stikstof

Deelnemers

 • Voorzitter
  M. Amhaouch (CDA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • E.S. Akerboom (PvdD)
 • D.J. Eppink (JA21)
 • R. Bisschop (SGP)
 • E. Boutkan (Volt)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 30 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de Landbouw- en Visserijraad 25 april

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verlenging gecombineerde opgave 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken verordening Natuurherstel

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van WWF-NL inzake de verordening Natuurherstel

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Quick scan en stand van zaken ontwerpverordening Natuurherstel

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  SCoPAFF-vergadering gewasbescherming 24 en 25 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data