Commissiedebat : Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de Woo/Wob

De vergadering is geweest

24 mei 2023
14:15 - 17:45 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
5e HERZIENE CONVOCATIE
toevoeging agendapunt*


Spreektijd 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.G.J. Bruins Slot
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • G. Uslu
  staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • R.M. Leijten (SP)
 • C. (Chris) Simons (VVD)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • T.J. Bushoff (PvdA)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Afbakeningsdocument hotspot COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op de adviesrapporten over chatberichtenarchivering en informatiebeheer (Kamerstuk 32802-67)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie inzake Woo-verzoek naar informatie m.b.t. COVID-19 - Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over afbakeningsdocument hotspot COVID-19 van het ministerie van Algemene Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderzoeksrapport 'Openbaarmaking van overheidsinformatie': 'Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de wetgeving in Zweden, het Verenigd Konink-rijk, Duitsland, Frankrijk, Slovenië en Estland'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nadere reactie op verzoek commissie over het interviewartikel 'Oud-privacyfunctionaris: bij de overheid heerst een cultuur van achterhouden', uit de NRC d.d. 15 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Kabinetsreactie op de adviesrapporten over chatberichtenarchivering en informatiebeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Adviezen over het bewaren en beheren van chatberichten bij de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Woo-besluit inzake documenten over de totstandkoming handreiking en instructie bewaren chatberichten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afbakeningsdocument hotspot COVID-19 van het ministerie van Algemene Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over het voortgangsbericht n.a.v. toezegging gedaan tijdens het debat van 19 mei 2022, over SMS-berichten op de telefoon van de minister-president (Kamerstuk 35925-III-32)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het afschrift brief aan de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed inzake “De archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken”

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek om toestemming deelname landsadvocaat aan rondetafelgesprek Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en deWOO/WOB

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgangsbericht over SMS-berichten op de telefoon van de minister-president

  Te behandelen:

  Loading data