Commissievergaderingen

Dinsdag 23 mei 2023

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Legal Affairs and Human Rights

Werkbezoek
Larnaca, Cyprus (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Uitvoering van de motie van het lid Beckerman over het in kaart brengen van vergunningen die een rol spelen bij het lozen in de Waddenzee

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid en conceptregeling inzake de verlenging van de subsidiemodule Groeifaciliteit

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Toetsingskader Risicoregelingen Rijksoverheid en Conceptregeling inzake de Subsidiemodule BMKB

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Gesprek met de Raad van State over de Voorjaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht 2023

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

AOb aanbieding petitie m.b.t. stagevergoeding

Petitie
Petitie Statenpassage

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Situatie in Noord Syrië

Petitie
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiscale verzamelwet 2024

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Gesprek Deputy Minister of Foreign Affairs and Diaspora of the Republic of Kosovo, H.E. Mr. Kreshik Ahmeti (wordt geannuleerd)

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Voedselzekerheid en water

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 20:30 uur

Staat van de volkshuisvesting

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 20:00 uur

Transportraad op 1 juni 2023 en Behandelvoorbehoud EU-voorstel: Herziening EU rijbewijsrichtlijn en aanpalende richtlijnen

Commissiedebat
Klompézaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Algemene Rekenkamer over de jaarverantwoording 2022

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 16:30 - 20:30 uur

Opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht' (omgezet in plenair debat d.d. 23 mei 2023, 16.15 uur)

Commissiedebat
Geannuleerd

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Technische briefing Algemene Rekenkamer over het rapport van het verantwoordingsonderzoek bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en bij het Nationaal Groeifonds over 2022

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 18:45 - 19:45 uur

Algemene Rekenkamer - Verantwoordingsonderzoek over het jaarverslag SZW 2022

Technische briefing
Geannuleerd (besloten)