Commissiedebat : Voedselzekerheid en water

De vergadering is geweest

23 mei 2023
16:00 - 19:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt.*

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.N.A.J. Schreinemacher
  minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • P. Adema
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • Voorzitter
  J. Wuite (D66)
 • J.J. Klink (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  Stappenplan mondiale voedselzekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag VN Waterconferentie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgangsbrief over de uitvoering van de motie Klink over een structurele kennishub in combinatielanden (Kamerstuk 36180, nr. 12)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Inzet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor internationale biodiversiteit

  Te behandelen:

  Loading data