Commissiedebat : Staat van de volkshuisvesting

De vergadering is geweest

23 mei 2023
16:30 - 20:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
2e HERZIENE CONVOCATIE
toevoeging agendapunt*

Spreektijd 5 minuten per fractie

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Deelnemers

 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)
 • R. Bisschop (SGP)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • A. Kops (PVV)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • F. Boulakjar (D66)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • J.F. Klaver (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Uitwerking van enkele onderdelen van de nationale prestatieafspraken en andere beleidstrajecten

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over de opvolging van het vorig jaar verschenen rapport ‘Een thuis voor iedereen’, over de huisvesting van aandachtsgroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het RLI-rapport 'Onderdak bieden'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordening dataverzameling en -deling kortetermijnverhuur accommodatie (Kamerstuk 22112-3581)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Evaluatie Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en Vestia

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie op het onderzoeksrapport 'Staat van de corporatiesector 2022'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over de nadere reactie op beëindiging permanente bewoning van recreatiewoningen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Huisvesting vergunninghouders in de tweede helft van 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Gezamenlijke afspraken van verhuurders, gemeenten en het Rijk over maatwerk bij het voorkomen van huisuitzettingen tijdens de energie- en inflatiecrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Staat van de Volkshuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Regulering middenhuur

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Standen van de uitvoering van Kadaster en de Dienst Huurcommissie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afschrift brief aan de gemeente Arnhem inzake de Wet doorstroming huurmarkt 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Wonen op 29 september 2022, over belastingdruk bij woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Actualiteit in woonbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toezichtrapport WSW 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Eerste contouren regulering middenhuur

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Convenant transparantie aanvangshuurprijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  EU-rechtelijke kaders rondom sociale huisvesting in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Afschrift brief aan provincies, gemeentes en woningcorporaties over de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders in de eerste helft van 2023

  Te behandelen:

  Loading data