Commissievergaderingen

Donderdag 26 januari 2023

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 1ste deelsessie 2023

Werkbezoek
Straatsburg

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 08:45 - 10:30 uur

Ontbijtbijeenkomst Systeemtransities en klimaatbeleid na 2030

Gesprek
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 10:00 - 17:30 uur

Vergadering parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:15 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Verzameldebat Defensie

Commissiedebat
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Externe Veiligheid

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Gesprek voorzitter commissie EZK met bewindspersonen EZK over werkafspraken (besloten)

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Kroongetuigenregeling

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:00 - 10:15 uur

Procedurevergadering commissie Rijksuitgaven (Wttewaall van Stoetwegenzaal)

Procedurevergadering

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Meeluisterzaal RTG kroongetuigenregeling

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:45 uur

Strategische procedurevergadering

Strategische procedurevergadering
Klompézaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Aanmelden voor plenaire behandeling van de Wijziging van de Woningwet (huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen) (36281) (reactie uiterlijk 26/1 om 11.00 uur)

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek van het lid Wuite voor WGO inzake wetsvoorstel Investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

E-mailprocedure
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van wet van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Koekkoek en Hammelburg houdende regels voor gepaste zorgvuldigheid in waardeketens om schending van mensenrechten en het milieu tegen te gaan...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 12:45 - 13:45 uur

Wetenschapstoets wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen

Technische briefing
Klompézaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Medische ethiek / Orgaandonatie (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Commissiedebat
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 13:45 uur

Middelbare Defensie Vorming (MDV)

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Bevindingen in het onderzoek naar de kinderopvangtoeslagaffaire en de jeugdbescherming

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Discriminatie, racisme en mensenrechten

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Dierenwelzijn (buiten de veehouderij)

Commissiedebat
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Informatie aanpak Monitor vitamine D uit basispakket

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken Zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Arbeid en zorg

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Advies Raad van State wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen

Technische briefing
Klompézaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

EU-voorstellen (688, 689): Richtlijn van de Raad - Bindende normen voor organen voor gelijke behandeling: al dan niet plaatsen behandelvoorbehoud

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (36267)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 15:15 - 17:15 uur

Wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen

Rondetafelgesprek
Klompézaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van de leden Palland (CDA) en Maatoug (GroenLinks) tot een schriftelijk overleg over de brief 'Voortgang werken met en als zelfstandige(n)' (31311-246)

E-mailprocedure
(besloten)