Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

26 januari 2023
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • M. Amhaouch (CDA)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • V. Maeijer (PVV)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • J. van Wijngaarden (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Welkom nieuwe medewerker commissiestaf

  De commissie heet mevrouw Hege Knaven-van Dijke welkom als kenniscoördinator van Europese Zaken.
 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Verzoek Instituut Clingendael, namens groep junior-diplomaten uit Westelijke Balkan, om gesprek d.d. 29 maart 2023

 5. 5

  Verslag van de Europese Raad van 15 december 2022 en de EU-ASEAN Top van 14 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van de EU-Westelijke Balkantop van 6 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag Raad Algemene Zaken van 13 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsappreciatie rapport evaluatie Rijksbrede Brexit-inzet Nederlandse overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsappreciatie Commissierapport inzake het opschortingsmechanisme voor visumvrijstelling

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag Raad Algemene Zaken (RAZ) voor de ministers verantwoordelijk voor Cohesiebeleid 22 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de motie van het lid Van der Graaf c.s. over aandringen op een gezamenlijke oproep aan Azerbeidzjan om de vijandelijkheden tegen de bevolking van Nagorno-Karabach te staken (Kamerstuk 21501-20-1880)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag Plenaire COSAC 13-15 november 2022 in Praag, Tsjechië

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Overzicht van interparlementaire bijeenkomsten in de eerste helft van 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Gesprek Nederlandse ambassadeur in Zweden inzake het Zweedse EU-voorzitterschap

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Commissie agenda

  26-01-2023 11.30 - 12.30      Procedurevergadering
  29-01 t/m 30-01-2023           Werkbezoek COSAC Voorzitters (Stockholm)
  01-02-2023 10.00 - 13.00      Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 6 februari 2023 / Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie 

  02-02-2023 15.00 - 16.00      Technische briefing Europese Rekenkamer 
  09-02-2023 11.00 - 13.00      Gesprek met EP-delegatieleden: voorbereiding notaoverleg Staat van de Europese Unie 2022* 
  09-02-2023 13.00 - 21.00      Notaoverleg Staat van de Europese Unie 2022 (plenair)* 
  14-02-2023 16.30 - 18.30      Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 21 februari 2023 

  16-02-2023 15.00 - 15.30      Strategische procedurevergadering 
  16-02-2023 15.30 - 16.30      Procedurevergadering
  16-03-2023 14.00 - 15.00      Procedurevergadering
  06-04-2023 11.30 - 12.30      Procedurevergadering
  20-04-2023 10.00 - 12.00      Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 25 april 2023 

  11-05-2023 11.30 - 12.30      Procedurevergadering
  08-06-2023 11.30 - 12.30      Procedurevergadering
  22-06-2023 10.00 - 12.00      Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 27 juni 2023 

  29-06-2023 11.00 - 11.30      Strategische procedurevergadering 
  29-06-2023 11.30 - 12.30      Procedurevergadering

  * Het notaoverleg Staat van de Europese Unie wordt verzet in verband met een ingelaste Europese top d.d. 9 februari, het gesprek dat voorafgaand aan dit debat zou plaatsvinden vindt derhalve ook geen doorgang.

  Besluit: De commissie besluit het commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 30 mei 2023 te betrekken bij het notaoverleg over de Staat van de Europese Unie d.d. 25 mei 2023. Daarbij besluit de commissie de nog te ontvangen Staat van de Europese Unie 2023 te agenderen voor het reeds geplande notaoverleg op 25 mei.