Commissiedebat : Discriminatie, racisme en mensenrechten

De vergadering is geweest

26 januari 2023
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
4e HERZIENE CONVOCATIE
toevoeging agendapunten*

Spreektijd 5 minuten per fractie.

 

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.G.J. Bruins Slot
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • S.H. (Sylvana) Simons (BIJ1)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • S. Mutluer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Nationaal Programma tegen discriminatie en racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Informatieverzoek totstandkoming Nationaal Programma tegen discriminatie en racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Financiering aanpak discriminatie en in het bijzonder de Nationaal Coordinator tegen discriminatie en racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kabinetsreactie op de Jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Discriminatie.nl over over de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op Amnesty standpunt ‘Discriminerende risicoprofielen’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag hoorzitting vierde cyclus Universal Periodic Review van 15 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapportage Koninkrijk der Nederlanden t.b.v. de vierde cyclus van de Universal Periodic Review

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Juridische definitie van racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitstel toezending reactie op verzoek van de leden Arib en Sylvana Simons, over definities racisme en discriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Samenstelling en benoeming leden Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Discriminatiecijfers Openbaar Ministerie 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Discriminatiecijfers over 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Discriminatie en Racisme van 24 februari 2022, over de voortgang van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen gesteld tijdens het commissiedebat, van 24 februari 2022, over discriminatie, racisme en mensenrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Versterking ketenbrede aanpak discriminatie en racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het verzoek van het lid Van Baarle, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 februari 2022, over een plan tegen moslimdiscriminatie

  Te behandelen:

  Loading data