Commissievergaderingen

Dinsdag 1 november 2022

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 09:15 - 10:45 uur

peag

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorkeursbeslissing voor de herziening van het luchtruim

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Stichting Animal Rights "Stop dodelijke experimenten op honden en katten"

Petitie
Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

FNV-cheque inzake importheffing op afval

Petitie
Petitie Statenpassage

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Voorbereidingsgroep begrotingsrapporteurs

Vergadering
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Reuma Nederland - 'gebruikersvriendelijke medicijnverpakkingen’

Petitie
Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

SamenThuis2030 - Jongerendakloosheid

Petitie
Petitie Statenpassage

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Petitieaanbieding Natuur & Milieu m.b.t. oproep om enkel glas uit te faseren

Petitie
Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarrapportage 2021 van de Wet afbreking zwangerschap (Wafz) (TK 30371-49)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van het lid Beckerman (SP) om CD PFAS en gezondheidseffecten te verplaatsen naar later moment

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Update lerarenstrategie primair en voortgezet onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat - VERPLAATST NAAR 23 NOVEMBER 2022

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Hoofdrailnetconcessie: algemene sturing en internationale aspecten

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Klompézaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:35 - 16:50 uur

Verkiezing van een ondervoorzitter

Constituerende vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:50 - 17:50 uur

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering 17:00 - 17:30 uur

Aanbieding onderzoek petities en burgerinitiatieven

Gesprek
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

China (verplaatst, er wordt naar een nieuwe datum gezocht)

Commissiedebat
Geannuleerd

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Vergadering commissie voor de Werkwijze

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 18:00 - 22:00 uur

Innovatie en Ruimtevaart

Commissiedebat
Klompézaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 19:30 - 22:15 uur

Hoofdrailnetconcessie: reizigers, toegankelijkheid en decentralisatie

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal