Commissiedebat : Hoofdrailnetconcessie: algemene sturing en internationale aspecten

De vergadering is geweest

1 november 2022
16:30 - 19:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

Eerste spreker is het lid Van Ginneken (D66).

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezegging

Bewindsperso(o)n(en)

 • V.L.W.A. Heijnen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • E.A. Haverkort (VVD)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • F. Boulakjar (D66)
 • B. Madlener (PVV)
 • H. van der Molen (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • L. van Raan (PvdD)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie over het tijdpad en de besluitvorming met betrekking tot het Programma van Eisen (PvE) voor de nieuwe hoofdrailnetconcessie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Programma van Eisen voorgenomen concessie Hoofdrailnet

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorstel marktordening internationale verbindingen per 2025

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie inzake het programma van Eisen voorgenomen concessie Hoofdrailnet (Kamerstuk 29984-1003)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over het paper 'Het SNCM-arrest en haar relevantie voor het Nederlandse Hoofdrailnet' van ALLRAIL

  Te behandelen:

  Loading data