Wetgevingsoverleg : Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat - VERPLAATST NAAR 23 NOVEMBER 2022

De vergadering is verplaatst

1 november 2022
16:30 - 19:30 uur
De commissie voor IenW hanteert bij wetgevingsoverleggen en notaoverleggen de sprekersvolgorde zoals bij de begrotingsbehandeling (eerst de grootste oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij, vervolgens de een na grootste oppositiepartij en zo verder).  

Het wetgevingsoverleg zal als volgt verlopen:
  • termijn begrotingsrapporteur (6 minuten)
  • reactie bewindspersonen op begrotingsrapporteur
  • 1e termijn Kamer
  • 1e termijn Bewindspersonen
  • 2e termijn Kamer (inclusief indiening evt. moties)
  • 2e termijn Bewindspersonen
Spreektijd volgt

Bijlage