Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie EZK

De vergadering is geweest

1 november 2022
16:50 - 17:50 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • R.M. Boucke (D66)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • C. Stoffer (SGP)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • H. Bontenbal (CDA)
 • M. Grevink (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanbod Lightyear voor technische briefing over zonnemobiliteit d.d. 2 november 2022

 4. 4

  Verzoek Save the Children tot aanbieding rapport "Generation Hope: two billion reasons to end the climate crisis and inequality" d.d. 1 of 8 november 2022

 5. 5

  Verzoek Ambassade van de Republiek Korea, namens delegatie van Koreaanse Nationale Assemblee, om gesprek d.d. 8 november 2022

 6. 6

  Aanbod KNAW voor toelichting op rapport m.b.t. Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN)

 7. 7

  Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake IPCEI waterstof golf 2 en 3)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Ontwerpbesluit van het Instellingsbesluit Adviescollege toetsing regeldruk

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving in verband met de actualisatie van de energiebesparingsplicht voor milieubelastende activiteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake de introductie van een groen luik onder de BMKB

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitkomsten van de evaluatie van de universele postdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie intensieve mkb-bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Ruimte voor economie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Commerciële Radio: stand van zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Strategische agenda voor het ondernemingsklimaat in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Afhandeling omzetschade door wateroverlast in Limburg en Noord-Brabant juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Mededeling van voornemen tot meerjarige subsidie aan Stichting Ondernemersklankbord mede in verband met de Early Warning Europe Richtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Integrale voortgangsrapportage steunpakket met focus op NOW, TVL en fiscale steun

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitstel uitvoering motie van de leden Erkens en Boucke over het versnellen van de doorlooptijden van vergunningstrajecten (Kamerstuk 29826-137)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Besluitvorming over projecten Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang Wet collectieve warmtevoorziening (Kamerstuk 30196-795)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wet collectieve warmtevoorziening, besluit infrastructuur in publieke handen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de Klimaatraad

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verlenging ontheffingen contracten SEFE Energy Ltd

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Contracten GasTerra

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Toelichting stand van zaken tegemoetkoming voor bewoners die een lagere vergoeding voor waardedalingsschade ontvingen van de NAM dan van het IMG

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Wijziging waardevermeerderingsregeling na 1 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitvraag aanvullende seismische dreigings- en risicoanalyse voor het gasjaar 2022-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Matching financiering regelingen Rijksmonumenten aardbevingsgebied Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Beleid voor verantwoord omgaan met fysieke risico’s en onzekerheden bij geothermie

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie over medewerking van de Nederlandse ambassade in Egypte bij de voorbereiding van en tijdens het bezoek aan de COP27

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken Fit for 55-pakket

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag van de buitengewone Energieraad van 30 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verslag informele Energieraad 11 en 12 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag Raad voor Concurrentievermogen 29 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over medewerking aan de voorbereidingsgroep burgerforum klimaat- en energiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voorstel van de leden Kroger (GroenLinks) en Bontenbal (CDA) om een vertoning te organiseren van de film ‘A letter to earth’

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Geannoteerde Agenda Energieraad 25 oktober

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Ruimtevaartbeleid 2022

  Te behandelen:

  Loading data