Commissievergaderingen

Maandag 17 oktober 2022

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:30 - 13:30 uur

Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie (36040)

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 11:00 - 19:00 uur

Pakket Belastingplan 2023

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 11:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Van Ginneken (D66) voor hoorzitting met NS op wo 19 oktober a.s. van 11.15 - 12.15 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Deltaprogramma 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 12:30 - 17:30 uur

Vergadering parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

Fractiemedewerkersbijeenkomst

Vergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Behoefte aan technische briefing Algemene Rekenkamer over aandachtspunten Begroting 2023

E-mailprocedure
(besloten)