Commissievergaderingen

Dinsdag 23 november 2021

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Sub-Committee on Transatlantic Defence and Security Co-operation (DSCTC) en het Sub-committee on Technology Trends and Security (STCTTS)

Werkbezoek
Norway (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:00 - 09:30 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema 'Rondkomen'

Vergadering
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet en de Kieswet in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:15 - 13:35 uur

Alliantie Nederland Hepatitis Vrij (digitaal) (verplaatst naar 24 november 20210

Petitie
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:15 - 14:45 uur

Extra procedurevergadering (fysiek)

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:40 - 14:00 uur

Petitie 'Geef rouwverlof bij gezinsinkrimping' (digitaal)

Petitie
Klompezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:40 - 14:00 uur

Ecocide (via videoverbinding)

Petitie
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:40 - 14:00 uur

Save the Children humanitaire situatie van kinderen in Afghanistan (via videoverbinding)

Petitie
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2022

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Pakket herziening Solvency II

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] - Voorstel tot behandeling van de Wet implementatie richtlijnen accijns 2022 (35918) in een wetgevingsoverleg op 29 november (vanaf 17.00 uur)

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Wetenschapstoets klimaatverantwoording

Technische briefing
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Anatoli Liabedzka, medewerker van Svetlana Tichanovskaja (hybride)

Gesprek
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) (Digitaal)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 17:00 - 17:45 uur

Dr. Horacio E. Oduber Hosiptal Aruba (via videoverbinding)

Gesprek
Klompezaal (besloten)

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 17:30 - 18:00 uur

IPU-delegatieoverleg (online)

Vergadering
via Pexip (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 17:45 - 18:30 uur

Internationale Organisatie voor Migratie Curaçao (via videoverbinding)

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 18:00 - 19:00 uur

Raad van State - Tegemoetkoming onvolledige AOW-opbouw Surinaamse Nederlanders (digitaal)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 18:00 - 22:00 uur

7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn GEANNULEERD

Commissiedebat
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 19:00 - 21:30 uur

Het drietal wetsvoorstellen inzake coronatoegangsbewijzen

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 19:00 - 20:00 uur

Commissie Sylvester - Tegemoetkoming onvolledige AOW-opbouw Surinaamse Nederlanders (digitaal)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)