Procedurevergadering

Extra procedurevergadering (fysiek)

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering (fysiek)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst extra procedurevergadering commissie VWS d.d. 23 november 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda extra procedurevergadering commissie VWS d.d. 23 november 2021, 13.15-14.00 uur

Deelnemers


Agendapunten

2
Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten en bezoekers (Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen)

Te behandelen:

5
Vaststellen sprekerslijst t.b.v. het (rondetafel)gesprek/expertmeeting over de wetsvoorstellen inzake de inzet van coronatoegangsbewijzen d.d. 23 november 2021