Commissievergaderingen

Donderdag 23 september 2021

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 09:45 - 10:15 uur

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:45 - 10:15 uur

Extra procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (geannuleerd i.v.m. Algemene Politieke Beschouwingen)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot vergoeding van schade van exploitanten van kolencentrales in verband met de beperking van de CO2-emissie

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het...

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgang vormgeving inspectie belastingen, toeslagen en douane

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (Kamerstuk 35092, nr. 27)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2022 (35925-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nader schriftelijk overleg over het besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen (33118-194)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2022 (35925-I)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Conceptwetsvoorstel inzake mediation (29528-13)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022 (35925-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:00 - 15:30 uur

Voorbereidingsgroep Kansenongelijkheid, onderwijsachterstanden en segregatie

Vergadering
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek uitstel commissiedebat China van 28 september 2021

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek min. BuZa voor uitstel commissiedebat Wapenexportbeleid

E-mailprocedure
(besloten)