Inbreng schriftelijk overleg : Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot vergoeding van schade van exploitanten van kolencentrales in verband met de beperking van de CO2-emissie

De vergadering is geweest

23 september 2021
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot vergoeding van schade van exploitanten van kolencentrales in verband met de beperking van de CO2-emissie

    Te behandelen:

    Loading data