Commissievergaderingen

Dinsdag 11 mei 2021

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Political Affairs and Democracy meeting to be held by videoconference

Vergadering
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Planning van een technische briefing Update coronavirus van deze week i.v.m. samenloop debatten

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen (35 746)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Lopende en afgeronde zaken vuurwerkdossier en specifieke tegemoetkoming vuurwerksector - verplaatst naar 25 mei 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 13:15 uur

Vrij en Sociaal Nederland - petitie “Voor een open samenleving zonder test- en vaccinatiedwang” (digitaal)

Petitie
Vondelingkamer

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:20 - 13:35 uur

'Stagiair(e)s in de zorg moeten ook steun krijgen van de regering' (digitaal)

Petitie
Vondelingkamer

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Aanbieding petitie m.b.t. stellingen over goed en fatsoenlijk onderwijs

Petitie
Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor eindexamens vo en pilots voor sneltesten in het po in verband...

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsreactie op verzoek commissie over ontwikkelingen rond de invoering van het Caribbean Examinations Council (CXC)-stelsel op Sint Eustatius

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Verslag over de rechtsstaat 2021

Gesprek
Vondelingkamer (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Aruba, Curaçao, Sint Maarten (via videoverbinding)

Technische briefing
Rommekamer (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar 12 mei a.s.)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Externe veiligheid - tot nader order uitgesteld

Commissiedebat
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Besloten technische briefing door ambtenaren over herkapitalisatie AF-KLM

Technische briefing
Thorbeckezaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Schriftelijk overleg informele Raad Algemene Zaken d.d. 17 mei 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 18:00 - 19:30 uur

Werkwijze NCTV

Technische briefing
Troelstrazaal