Commissievergaderingen

Donderdag 18 februari 2021

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 09:45 - 10:30 uur

Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19 (Kamerstuk 35732)

Technische briefing
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Mijnbouw/Groningen

Inbreng schriftelijk overleg

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) van PBL

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Raad Algemene Zaken dd 23 februari 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Huiselijk geweld/Kindermishandeling

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Verzoek vh lid Kwint om een debat/notaoverleg over Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief (reactie voor morgen 13.00 uur)

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 in verband met de implementatie van Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581/EU

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitbreiding economisch steun- en herstelpakket) (35723)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Afschrift van het antwoord aan de Eerste Kamer over de aangenomen motie-Janssen c.s. over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal over verlenging van de Tijdelijke maatregelen covid-19 (Kamerstuk 35 526, L)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Adviesaanvraag verdeelvoorstel herijkt gemeentefonds (35570-B-16)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)