Agendapunten

 1. 1

  Antwoord op vragen van het lid Van Raan, gesteld tijdens het notaoverleg van 28 mei 2020, over zandsuppleties in relatie tot de delfstoffenwinning onder de Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het rapport Voortgang en voetangels in het gaswinningsdossier

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoord op vragen van het lid Van Raan, gesteld tijdens het notaoverleg van 28 mei 2020, over zandsuppleties in relatie tot de delfstoffenwinning onder de Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) rapport 2018 over inwinning van aardolie, aardgas en minerale delfstoffen door bedrijven aan de Staat

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken diverse onderwerpen Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Convenant investeringsaftrek gaswinning kleine velden

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Diverse ontwikkelingen rond de mijnbouw in het Waddengebied

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Herbeoordeling signalen waardedaling en Commissie Bijzondere Situaties op afstand van NAM

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang overeenkomsten Norg om de gaswinning versneld te beƫindigen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Advies van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) over de typologieaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport Professionals over de versterkingsoperatie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang van de versterkingsoperatie in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toekomstagenda Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overeenkomst met NAM over de betaling van de stuwmeerregeling

  Te behandelen:

  Loading data