Algemeen overleg : Huiselijk geweld/Kindermishandeling

De vergadering is geweest

18 februari 2021
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten
 • In de procedurevergadering van 9 februari jl. is besloten om voor dit algemeen overleg alleen de 
  brieven te agenderen die coronagelateerd zijn. De brieven die niet coronagerelateerd zijn worden geagendeerd voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Huiselijk geweld/kinderenmishandeling".
   

   
   
   
   


 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Blokhuis
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • C.A. Jansen (PVV)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • M. Wörsdörfer (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Interdepartementale aanpak seksueel geweld

  Te behandelen:

  Loading data