Commissievergaderingen

Woensdag 10 februari 2021

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

NAVO PA - OECD Global Parliamentary Network (on-line)

Werkbezoek
On-line (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:30 - 12:00 uur

Initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel (Kamerstuk 35383)

Algemeen overleg
Oude zaal

Financiën

Tijd vergadering 09:30 - 12:00 uur

Eurogroep/Ecofinraad (Het AO is omgezet in een schriftelijk overleg - 11/2/2021 om 10.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 09:45 - 10:00 uur

Overhandiging Rli-advies ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’ (via videoverbinding)

Gesprek
Vondelingkamer

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Evenwichtiger maken van verhouding tussen aantal mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Reactie Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Bescherming persoonsgegevens (is verplaatst naar 20 mei 2021)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek inzake rapport Joustra

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:00 - 14:30 uur

Initiatiefnota van het lid Diertens over een gezonde leefstijl (TK 35655)

Algemeen overleg
Oude zaal

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden en invoering van een jaarlijkse rapportageplicht

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 12:00 - 13:30 uur

FATCA

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 13:45 - 14:45 uur

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (TK 35703)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Gesprek kiesraad (tot nader order uitgesteld)

Gesprek
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Mijnbouw/Groningen (omgezet in een schriftelijk overleg)

Notaoverleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 14:30 - 18:00 uur

Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

CBR - tot nader order uitgesteld

Notaoverleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:30 - 18:00 uur

Voortzetting notaoverleg Initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:30 - 19:00 uur

Initiatiefnota van de leden Klaver en Kröger over de tijdelijke testsamenleving (TK 35653)

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van de leden Agema (PVV) en Verhoeven (D66) om de risicoanalyse inzake het datalek bij de GGD openbaar te maken en hier een schriftelijk overleg over te houden.

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Evaluatie Wet veiligheidsregio's (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 18:00 - 19:00 uur

Incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal