Algemeen overleg

Initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel (Kamerstuk 35383)

Algemeen overleg: "Initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel (Kamerstuk 35383)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Bijlage
Download Position paper Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
Bijlage
Download Position paper HollandBIO
Bijlage
Download Position paper prof dr Voest - Antoni van Leeuwenhoek
Bijlage
Download Position paper Hartwig Medical Foundation
Bijlage
Download Position paper Herman Otten - Inspire2live
Bijlage
Download Bijlage bij position paper HollandBIO
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie algemeen overleg over de Initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel (Kamerstuk 35383) - woensdag 10 februari 2021, 09.30 tot 12.00 uur
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 februari 2021, over de initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel (Kamerstuk 35383)
Bijlage
Download Position paper Ned Fed van Kankerpatientenorganisaties

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten