Commissievergaderingen

Woensdag 9 december 2020

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 11:00 uur

Technische briefing over ABF-rapport “Inventarisatie plancapaciteit” en stand van zaken rond grote buitenstedelijke woningbouwlocaties

Technische briefing
K4

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:30 uur

Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / patiënten en cliëntenrechten / Zorgfraude (verplaatst naar 20 januari 2021)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Renovatie Vredespaleis uitgesteld tot nader te bepalen datum

Technische briefing
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voortgangsrapportage en Jaarplan Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Landbouw- en Visserijraad op 15 en 16 december 2020 (wordt omgezet in een SO)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen (verplaatst naar 15 december)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Aanbevelingen mevrouw Van Vroonhoven, aanjager aanpak lerarentekort

Technische briefing
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Mevrouw Cengiz, weduwe van Jamal Khashoggi

Bijzondere procedure
Oude zaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Milieuraad 17 december 2020 - verplaatst naar 7 december 2020

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 12:00 - 15:00 uur

Marktwerking en mededinging

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Reactie op moties helmplicht snorfietsen, 30 km/h in bebouwde kom en continu voeren autoverlichting

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Dutch Uyghur Human Rights Foundation

Bijzondere procedure
Tilanuskamer

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Milieuraad 17 december 2020 - is omgezet in een schriftelijk overleg

Algemeen overleg
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Oude zaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Kennisagenda thema EU Handelsverdragen (via videoverbinding)

Gesprek
Tilanuskamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (TK 35634)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Cybersecurity

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Techniekpact

Inbreng schriftelijk overleg

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit (35475) - wordt tot nader order uitgesteld

Notaoverleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Bouwen

Algemeen overleg
Oude zaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 15:30 - 17:10 uur

Perspectief voor ondernemers in coronatijd door middel van fieldlabs (tot nader order uitgesteld)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Vierde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Vijfde voortgangsrapportage renovatie Binnenhof en diverse rapporten over de renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Verzoek Groothuizen (D66) om 'gateway review' aan de Kamer te sturen voor aanvang van het NO Gevangeniswezen en tbs van morgen

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (B67) (verplaatst naar 17 december 2020)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 19:30 - 22:30 uur

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen (35556) - geannuleerd

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 20:00 - 23:00 uur

Wijziging van het Belastingplan 2021 (35659)

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal