Notaoverleg : Marktwerking en mededinging

De vergadering is geweest

9 december 2020
12:00 - 15:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Spreektijd maximaal 5 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.C.G. Keijzer
  staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • A. Weverling (VVD)
 • H.M. Palland (CDA)
 • K. Verhoeven (D66)
 • W.J. Moorlag (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Resultaten ‘Vervolgonderzoek: Hantering tarieven door waarborginstellingen’ door de Auditdienst Rijk (ADR)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Kabinetspositie Europese Concurrentiekracht

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toekomstbestendigheid van het mededingingsinstrumentarium in relatie tot online platforms

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderzoek naar gebruik en effecten van smalle pariteitsclausule

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang Consumentenagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Marktstudie van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) naar de rol van verzekeraars op de autoschadeherstelmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Europese ‘platform-to-business’ verordening

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang modernisering van het mededingingsinstrumentarium in relatie tot digitalisering en online platforms

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Groeiende verantwoordelijkheden van online platforms ten opzichte van consumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Consultatieverslagen beleidsregel taakuitoefening CBS en Regeling werkzaamheden derden CBS en moties Van den Berg en Wiersma (Kamerstuk 35300 XIII, nrs. 95 en nr. 97)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verzamelbrief op het gebied van consumentenbeleid en marktordening

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Opzet en de onderzoeksvragen van de beleidsdoorlichting van artikel 1: goed functionerende economie en markten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het Signaal en het Jaarverslag van de ACM

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Definitieve kabinetsappreciatie Witboek buitenlandse subsidies op de interne markt

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het advies van de Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) van de Sociaal-Economische Raad (SER) met betrekking tot directe import

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Consument, data en AI

  Te behandelen:

  Loading data