Commissievergaderingen

Dinsdag 30 juni 2020

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Annuleren AO Kabinetsappreciatie AIV-advies "Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19"

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Rapport 'Onderzoek levenlanglerenkrediet'

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 11:00 uur

E-mailprocedure: Aanmelding en behandeling wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen (35 493)

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voornemen voor een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit over een experiment administratieve lastenverlichting tijdschrijven gespecialiseerde ggz en fz (TK 29515-445)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

"Wij willen een zorgstelsel gebaseerd op het voorkómen van ziekte en zonder marktwerking" (Digitaal)

Petitie
Tilanuskamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Concept-Uitvoeringsbesluit Wtza, concept-wijziging BUB Wmg, concept-AMvB acute zorg (TK 29247-312)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Pachtnormen 2020

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

NAVO PA - online secretaries of delegation meeting

Vergadering
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Voorstel van het lid Bisschop (SGP) , mede namens de fracties van VVD, PVV, CDA en FvD, om nog deze week een schriftelijk overleg te voeren over de vandaag ontvangen brief van de minister van LNV...

E-mailprocedure
(besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 15:30 - 18:00 uur

OVSE PA - Parliamentary Web Dialogue on the topic of “Countering Terrorism and Violent Extremism amidst the COVID-19 Pandemic

Vergadering
Cisco Webex video-conferencing platform (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:30 - 21:00 uur

Justitieketen

Notaoverleg
Oude zaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven (geannuleerd)

Procedurevergadering
Geannuleerd

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Raad Buitenlandse Zaken Handel GEANNULEERD

Algemeen overleg
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Delegatie vergadering via Videoconferentie

Delegatievergadering
Via videoverbinding (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:30 - 20:30 uur

Kabinetsappreciatie AIV-advies "Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19" GEANNULEERD

Algemeen overleg
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Voorstel van de sector voor stikstofreductie via een voermaatregel

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:15 - 18:15 uur

Procedurevergadering (videoverbinding, gewijzigd aanvangstijdstip)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 18:30 - 21:00 uur

Beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal