Commissievergaderingen

Donderdag 23 januari 2020

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Governance in de Zorgsector (verplaatst naar 20 februari)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar 30 januari)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

NAVO planningsproces

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Planbureau voor de Leefomgeving over het rapport 'Zorg voor landschap, naar een landschapsinclusief omgevingsbeleid'

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Misdaadgeld: ‘Capaciteit, expertise, samenwerking en informatie-uitwisseling’

Rondetafelgesprek
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:15 uur

Voorbereidingsgroep Aanpak Wachtlijsten en Wachttijden in de zorg

Vergadering
Jongelingkamer (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vervanging onderzeebootcapaciteit

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Reactie op verzoek commissie over zorgen om het projectplan 'Een evenwichtig project' op Bonaire (Bolivia)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Kabinetsreactie op Voorlichting van de Raad van State en Interdepartementaal Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Kabinetsreactie beleidsdoorlichting 23: meteorologie en seismologie

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Toerisme

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (wordt verplaatst...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhang van het besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (TK...

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

De staat als aandeelhouder van URENCO

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Informatievoorziening aandelenaankoop Air France-KLM

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Kwetsbaarheid in producten Citrix

Technische briefing
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35355)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) van 26 juni 2019 (TK 35300-VII-94)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement (TK 35340)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg umc’s - 32864-11

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsdoorlichting van artikel 11 Financiering staatsschuld (inbrengtermijn opgeschoven naar 29 januari)

Inbreng feitelijke vragen
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Marktonderzoek Lelystad Airport door M3 Consultancy

Technische briefing
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel planning wetgevingsoverleg maandag 27 januari a.s.

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Aanmelding wetsvoorstel wijziging Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en Warmtewet (TK 35292) als hamerstuk

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van het lid Ouwehand om schriftelijke reactie van de minister van BuHa-OS op artikelen in Politico inzake handelsverdrag VS

E-mailprocedure
(besloten)