23
jan
Besloten debat
23 januari 2020 16:00
E-mailprocedure

Voorstel planning wetgevingsoverleg maandag 27 januari a.s.

E-mailprocedure: "Voorstel planning wetgevingsoverleg maandag 27 januari a.s."Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: donderdag 23 januari 2020 17:25
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure voorstel planning wetgevingsoverleg maandag 27 januari a.s.
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat het voorstel wordt gesteund door een meerderheid.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: woensdag 22 januari 2020 16:40
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: e-mailprocedure voorstel planning wetgevingsoverleg maandag 27 januari a.s.
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een voorstel van het lid Van Dam (CDA-fractie).
 
Ik verzoek u uiterlijk morgen, donderdag 23 januari om 16.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met het voorstel.
 
Met vriendelijke groet,
 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

 
Van: Dam, van C.
Verzonden: woensdag 22 januari 2020 16:34
Aan: Commissie J&V
CC: Boer den M. ; Yesilgöz, D. ; Helder L.
Onderwerp: voorstel planning WGO's
 
Geachte griffie,
 
Naar aanleiding van de procedure-vergadering van heden en het daar besproken verzoek van het ministerie van J&V om het WGO komende maandag toch op te splitsen in twee delen, wil ik middels een email-procedure het volgende voorstel doen:
 
Mede namens de fracties van D66, VVD en PVV stel ik voor het WGO wél te splitsen in de volgende delen:
  • 14.00 – 16.00 uur: WGO screening van politieambtenaren en externen
  • 16.00 – 18.00 uur: WGO wijzigingswet meldkamers
 
Ik verzoek u de emailprocedure gelet op de krappe termijn zo snel mogelijk in werking te zetten.
 
Chris van Dam
Mr. C.J.L. van Dam MPM - Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Voorstel planning wetgevingsoverleg maandag 27 januari a.s. op 23 januari 2020

Agendapunten