Algemeen overleg

Toerisme

Algemeen overleg: "Toerisme"Deze vergadering is geweest
Spreektijd maximaal 5 minuten per fractie

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg Toerisme 23 januari 2020; agendapunt toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 januari 2020, over Toerisme

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten