Commissievergaderingen

Dinsdag 4 juni 2019

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - The 15th meeting of DH-BIO

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Becker twee woensdag jl. ontvangen brieven te agenderen voor het AO Inburgering en integratie

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 13:15 uur

Duurzaamheidsoverleg Politieke Jongeren (DOPJ) - Manifest

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

'De glucosesensor is geen gadget, maar bittere noodzaak'

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. verbetering onderwijsaanbod voor hbo en universitaire studenten met autisme

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Hartstichting Hoge bloeddruk en het belang van minder zout in bewerkte voedingsmiddelen

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

FNV, FairWearFoundation en CNV - Het internationale verdrag om seksueel geweld en intimidatie op de werkvloer tegen te gaan

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Stichting Agri Facts (STAF) biedt een petitie en een rapport aan m.b.t. de relatie tussen neonicotinoïden en bijensterfte

Petitie
Petitie Statenpassage

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

KNVG en NVOG - "Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden"

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 juni 2019

Inbreng schriftelijk overleg

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van het lid Paternotte om het AO Inburgering en integratie op 5 juni 2019 met één week te verplaatsen

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 15:00 uur

De rol van het CBS in het licht van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen (TK 35000-XIII-81)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Presentatie bevindingen rapporteurs Jaarverslag 2018

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Onderzoeken IGJ en NZa naar zorggroep Alliade

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Woningcorporaties/Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord (AO is tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Voorstel tot het uitstellen en inkorten van het AO Bloedvoorziening d.d. 5 juni 2019 in verband met plenaire overlap

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 17:00 - 21:00 uur

Emancipatiebeleid (verplaatst naar 18 juni)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Juridische betekenis van de uitspraak van de Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:15 - 18:15 uur

Benoemingscommissie uit de commissie Binnenlandse Zaken

Gesprek
Rommekamer (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 17:30 - 20:30 uur

Vernieuwde rulingpraktijk

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Onderhoud wegen en bruggen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

Politie

Algemeen overleg
Thorbeckezaal