Algemeen overleg

Vernieuwde rulingpraktijk

Algemeen overleg: "Vernieuwde rulingpraktijk "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 juni 2019, over Vernieuwde rulingpraktijk
Convocatie commissieactiviteit
Download Vijfdede herziene convocatie AO Vernieuwde rulingprijk

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
*Indicatieve spreektijd per fractie 4 minuten*