Algemeen overleg

Politie

Algemeen overleg: "Politie"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 juni 2019, over Politie
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg over politie op 4 juni 2019

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Reactie op verzoek commissie inzake voorlichtingsverzoek Afdeling advisering Raad van State naar aanleiding van de motie van het lid Van Dam over advies inwinnen bij de Raad van State over het democratisch toezicht (Kamerstuk 29628-840)

Te behandelen: