Debat geweest
4 juni 2019 | 16:30 - 17:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 4 juni 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 4 juni 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging Gemeente Hengelo voor werkbezoek aan Proeftuin de Nijverheid Aardgasvrij op maandag 24 juni 2019
3
Verzoek DOPJ tot aanbieding manifest m.b.t. grondwetswijziging t.a.v. belangenbehartiging van toekomstige generaties i.h.k.v. klimaat d.d. 4 juni 2019
5
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

6
Reactie op motie van de leden Van Ojik en Sjoerdsma over het bevorderen van de diversificatie van gasleveranciers (Kamerstuk 21501-33-750)

Te behandelen:

7
9
Reactie op motie van het lid Agnes Mulder c.s. over zoeken naar oplossingen voor gebieden met een capaciteitstekort (Kamerstuk 32813-295)

Te behandelen:

15
Passende regels en ruimte voor sociale ondernemingen, inclusief kabinetsreactie op de initiatiefnota-Bruins over ondernemen met een maatschappelijke missie

Te behandelen:

19
Verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de formele Raad voor Concurrentievermogen op 27 en 28 mei 2019 (Kamerstuk 21501-30-458)

Te behandelen:

23
Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en geplande algemeen overleggen commissie EZK
26
Stafnotitie - Planning algemeen en schriftelijke overleggen ter voorbereiding van de Raden op het terrein van EZK in het tweede semester van 2019
33
Notitie rapporteurs EZK jaarverslag 2018