Commissievergaderingen

Maandag 3 juni 2019

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

NAVO PA - Spring Meeting

Werkbezoek
Bratislava, Slowakije (besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Benelux Parlement - Commissiedag

Vergadering
Brussel (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 09:00 - 18:00 uur

Werkbezoek naar Brussel

Werkbezoek
Brussel (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs

Werkbezoek
Parijs (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van de VVD-fractie om vóór het AO over Bonaire, Saba en Sint Eustatius op 13 juni a.s. een technische briefing te organiseren over de pilot inzake tewerkstellingsvergunningen op Saba.

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek om het AO JBZ-Raad Luxemburg op 6 en 7 juni 2019 (algemeen) om te zetten in een SO op 5 juni 2019

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 15:30 uur

Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (TK 35166)

Wetgevingsoverleg

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 16:15 uur

Arme ouderen

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

E-mailprocedure m.b.t. drie verzoeken van de leden Koerhuis (VVD) en Ronnes (CDA)

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van het lid Van Weyenberg om het AO Raad Werkgelegenheid op woensdag 5 juni om te zetten in een schriftelijk overleg: uw reactie uiterlijk maandag 3 juni om 14.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:35 - 15:05 uur

Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo

Gesprek
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 17:30 uur

Wijzigingswet financiële markten 2019

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek lid Bruins om het AO Pensioenonderwerpen op 6 juni a.s. te schrappen of te verplaatsen (uw reactie uiterlijk maandag 3 juni a.s. om 16.00 uur)

E-mailprocedure
(besloten)