Wetgevingsoverleg

Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (TK 35166)

Wetgevingsoverleg: "Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (TK 35166)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (TK 35166) op 03 juni 2019
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 juni 2019, over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
Stenogram
Download Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Kamerstuk 35166) (ongecorrigeerd stenogram)

Deelnemers


Agendapunten

3
Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

Te behandelen:

Gerelateerde zaken