Commissievergaderingen

Dinsdag 9 april 2019

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

IPU - 140th Assembly and related meetings

Werkbezoek
Doha, Qatar (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 2e deelsessie 2019

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Global parliamentary conference on the World Bank & IMF

Werkbezoek
Washington D.C. (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Notificatie Verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel voor een kabinetsreactie naar aanleiding van een artikel van RTL over het Carbontax-model

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:15 - 13:45 uur

Werkbezoek VS

Delegatievergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Automontagebranche: “van onbekommerd gebruik naar hergebruik”

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Materiaal Verduurzamingsplan Papier en Karton

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Aanbieding rapport (Panteia) Belemmeringen voor deelname aan Leven Lang Ontwikkelen

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens naar de informatiebeveiliging van de afdeling Data en Analytics van de Belastingdienst

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Voorbereidingsgroep kennisagenda Rusland

Vergadering
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Stand van zaken implementatie aanbevelingen uit 2015 en 2016 van de Onderzoeksraad voor veiligheid (OvV)

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Amerikaanse ambassade - 5G

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 18:00 - 20:00 uur

Informele Cohesieraad d.d. 12 april 2019 (het AO wordt omgezet in een SO)

Algemeen overleg
Geannuleerd