Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 9 april 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 9 april 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Verzoek Wefilm BV, namens YouthforClimate, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over klimaatprobleem
3
Uitnodiging voor gesprek m.b.t. evaluatie van de Adviesraad Wetenschap Technologie en Innovatie (AWTI)
14
Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 april 2019, over het bericht dat het kabinet alleen een CO2-heffing wil invoeren over de marge van de uitstoot

Te behandelen:

15
Reactie op verzoek commissie om overzicht te ontvangen van de stukken die in 2019 vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer zullen worden verstuurd en welk moment daarvoor voorzien is

Te behandelen:

19
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 3 april 2019 in Boekarest, Roemenië (Kamerstuk 21501-30-453)

Te behandelen:

22
Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en geplande algemeen overleggen
29
Verzoek van het lid Bruins om het algemeen overleg Innovatie op 17 april uit te stellen tot na ontvangst van de kabinetsbrieven over de evaluatie WBSO en de Missiegedreven topsectoren en innovatiebeleid

Te behandelen:

30
Voorstel programma RTG Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie
31
33
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 maart 2019, over het rapport van de RUG inzake de tol die aardbevingen eisen van Groningse kinderen en over de weigering van het Centrum Veilig Wonen inzage te geven in de beoordeling van woningen

Te behandelen: