Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

9 april 2019
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • H.S. Veldman (VVD)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • S. Geleijnse (50PLUS)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • A. Weverling (VVD)
 • M.F. Sienot (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • L. van Raan (PvdD)
 • W.J. Moorlag (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Verzoek Wefilm BV, namens YouthforClimate, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over klimaatprobleem

 3. 3

  Uitnodiging voor gesprek m.b.t. evaluatie van de Adviesraad Wetenschap Technologie en Innovatie (AWTI)

 4. 4

  Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Regels omtrent het waarborgen van edelmetalen voorwerpen (Waarborgwet 20..)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Aanvragen bij vergunningsverleningsprocedure kavels III en IV windenergiegebied Hollandse Kust zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitkomsten review Staatstoezicht op de Mijnen op HRA

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tcbb-advies Landelijk Aanpak Afhandeling Mijnbouwschade

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 maart 2019, over het bericht ‘Energierekening treft senioren extra hard’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake vragen Invest-NL

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie inzake ongelijkheid in stroomvoorziening door verschil per regio in schakeltijden dubbeltarief

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op motie van het lid Agnes Mulder c.s. over stimuleren van de productie van groen staal (Kamerstuk 35000-XIII-33)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 april 2019, over het bericht dat het kabinet alleen een CO2-heffing wil invoeren over de marge van de uitstoot

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie om overzicht te ontvangen van de stukken die in 2019 vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer zullen worden verstuurd en welk moment daarvoor voorzien is

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang van het beleidsexperiment MKB!dee

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitstel publicatie Nota Mobiele Communicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van de informele Telecomraad van 1 maart 2019 in Boekarest

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 3 april 2019 in Boekarest, Roemenië (Kamerstuk 21501-30-453)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Geselecteerde beleidsthema’s voor de V-100 in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Suggesties voor challenges Accountability Hack 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voorstel van het lid Moorlag voor een rondetafelgesprek Governance Klimaatbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoek van het lid Moorlag om het PBL en het CPB te verzoeken de nieuwe c.q. de gewijzigde kabinetsplannen met betrekking tot het Klimaatbeleid te laten doorrekenen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzoek van het lid Moorlag voor een gesprek met De Jonge Klimaatbeweging

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitnodigen CBS in plaats van CPB voor technische briefing over de discrepantie tussen de ramingen en werkelijke stijging energierekening

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek van het lid Bruins om het algemeen overleg Innovatie op 17 april uit te stellen tot na ontvangst van de kabinetsbrieven over de evaluatie WBSO en de Missiegedreven topsectoren en innovatiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Energieraad van 2 april 2019 (Kamerstuk 21501-33-753)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voortgang TCMG en jaarrapportage Onafhankelijke Raadsman

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 maart 2019, over het rapport van de RUG inzake de tol die aardbevingen eisen van Groningse kinderen en over de weigering van het Centrum Veilig Wonen inzage te geven in de beoordeling van woningen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag van de Energieraad van 4 maart 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Geannoteerde Agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 3 april 2019 in Boekarest, Roemenië

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken Taskforce Radio

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op het verzoek van het lid Bromet, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 21 maart 2019, over het bericht ‘KPN wil in zee met controversieel Huawei voor aanleg 5G-netwerk’

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek van het lid van der Lee om een kabinetsreactie te vragen over het briefingdocument “EU-steun voor energieopslag” van de Europese Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data