Commissievergaderingen

Woensdag 30 januari 2019

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 11:30 uur

Raad Buitenlandse Zaken Gymnich

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Geluid

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2017

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Belangenvereniging Pakket Distributie - pakketmarkt

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Belastingontwijking (Verplaatst naar 21 februari 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:00 - 12:30 uur

TNO en ambtelijke delegatie ministeries van Defensie en EZK - grondsatellietstation Burum - verplaatst naar 13 februari 2019,van 11.00 tot 12.30 uur

Technische briefing
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Faroe Islands

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Natuur - algemeen overleg verplaatst naar 12 februari 2019 van 16.00 tot 20.00 uur

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Mijnbouw (verplaatst naar 7 februari 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Voorbereidingsgroep Voedsel

Vergadering
Schoutenkamer (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming

Algemeen overleg

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Algemene Rekenkamer: UWV en toezichtsbeleid

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapportages inzake contractering wijkverpleging - 29689-943

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Benoemingscommissie

Gesprek
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

EU-informatievoorziening en transparantie (is verplaatst naar 13 februari 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Josef Janning, European Council on Foreign Relations (ECFR)

Bijzondere procedure
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Technische briefing inzake Huis van de Klokkenluiders

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Voorbereidingsgroep Kringlooplandbouw

Vergadering
Schoutenkamer (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van de leden Middendorp (VVD), Van der Molen (CDA), Özütok (GroenLinks) en Van der Graaf (ChristenUnie) om het algemeen overleg e-id/paspoorten dat gepland staat voor donderdag 31 januari 2019 van 14.00-16.00 uur uit te stellen...

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Gesubsidieerde rechtsbijstand (voortzetting beantwoording eerste termijn + tweede termijn) (verplaatst naar 31 januari 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

NADER VERSLAG - Wet Medische Hulpmiddelen (35043) en voorafgaande technische briefing

E-mailprocedure
(besloten)