Algemeen overleg

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Algemeen overleg: "Strategisch Plan Verkeersveiligheid "Deze vergadering is geweest
In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 januari 2019, Strategisch Plan Verkeersveiligheid
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie algemeen overleg Strategisch Plan Verkeersveiligheid d.d. 30 januari

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2