Algemeen overleg : Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming

De vergadering is geweest

30 januari 2019
14:00 - 17:00 uur
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • B.J. Bruins
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • R. Raemakers (D66)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • L.A. de Lange (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie inzake waarom ziekenhuizen en andere zorgaanbieders volgens de memorie van de toelichting van de Cybersecuritywet niet aangewezen worden als essentiële diensten en toezegging rapporteren voortgang Actieplan informatiebeveiliging

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over het artikel van de NOS inzake het bericht “Haperende ict in de zorg: verkeerde medicatie, foute beslissingen”

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapport “Outcome-doelen in kaart”

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport "Eenheid van taal in de Nederlandse zorg" van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Zorginformatiedeling in internationale context

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport ‘Informatielandschap, de informatie-uitwisseling en mate van standaardisatie in de caresector: een overzicht’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Data laten werken voor gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over het bericht van RTLNieuws d.d. 26 november 2018 ‘Hackers persen PratenOnline af, dreigen gegevens cliënten te publiceren’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tweede voortgangsrapportage Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data