Rondetafelgesprek

Geluid

Rondetafelgesprek: "Geluid"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek geluid d.d. 30 januari

Deelnemers


Agendapunten

1
Scope

Details

De geluidwetgeving in Nederland staat op het punt ingrijpend gewijzigd te worden. Bestaande wetten als de Wet geluidhinder worden ondergebracht in de Omgevingswet. Internationale richtlijnen en aanbevelingen op het gebied van geluid kunnen ook een rol spelen bij wijziging van de geluidwetgeving in Nederland. Te denken valt aan de nieuwe richtlijnen die door de World Health Organization (WHO) zijn opgesteld. Daarnaast lijkt het meten en berekenen van geluidnormen en de handhaving daarvan een complexe materie te zijn. Vaak bestaat een verschil van mening tussen de toelaatbaarheid van normen en de persoonlijke ervaring van mensen.
 
De commissie heeft behoefte aan meer informatie over de (internationale) normen en richtlijnen die bestaan en de invloed daarvan op de Nederlandse wetgeving. Ook wil de commissie meer inzicht krijgen in de wijze waarop geluidnormen tot stand komen, hoe gemeten wordt of het geluid binnen de normen blijft, hoe daarop gehandhaafd wordt en wat het effect van geluid op de gezondheid is.
 
Deelvragen bij bovenstaande centrale vraag zijn onder andere:
 • Welke regelgeving is er nu op mondiaal, Europees, landelijk, provinciaal en lokaal niveau?
 • Hoe bindend is deze regelgeving of zijn de normen die er uit voort vloeien?
 • In hoeverre is de regelgeving geharmoniseerd? Zijn er verschillende delen van de regelgeving die in tegenspraak zijn met elkaar? Hoe hangen ze met elkaar samen?
 • Waar zijn huidige normen op gebaseerd (op welke inzichten uit welke bron en uit welk jaar)?
 • Wat zijn de nieuwste inzichten en in hoeverre zijn of worden deze al in normen omgezet (bijvoorbeeld in andere landen)?
 
2
Programma:

Details


Blok 1: (Inter)nationaal normenkader geluid                               10.00 – 11.00 uur
 1. Frank Elbers (dBvision)
 2. Dorota Jarosinska (WHO)*
 3. Saskia Kloet (Nationale Hoorstichting)
Blok 2: Meten, modellen en beleving (door experts)                    11.00 – 12.00 uur
 1. Erik Roelofsen (Nederlandse Stichting Geluidshinder)
 2. Erik Salomons (TNO)
 3. Jan Harm Brouwer (provincie Zuid-Holland)
 4. Dolf de Gruijter (RIVM)
 5. Rijkswaterstaat ziet af van deelname