Commissievergaderingen

Donderdag 7 juni 2018

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Voorbereidingsgroep Rapporteurschap Jaarverslag en Slotwet 2017

Vergadering
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Leefomgeving (verplaatst naar 27 september)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Restricties aan het gebruik van drie neonicotinoïden

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Externe veiligheid (verplaatst naar 16 mei)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Brede schuldenaanpak

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompézaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 11:00 - 11:30 uur

Werkbezoek Ethiopië & Uganda

Delegatievergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Recent ontvangen BNC-fiches op beleidsterrein Financiën

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag 2017 Kustwacht Koninkrijk der Nederlanden Caribisch Gebied

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet bescherming Antarctica

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Staat van de Volkshuisvesting/ Woningcorporaties (is verplaatst naar 21 juni 2018)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Voortzetting algemeen overleg Voedsel van 19 april 2018 - verplaatst naar 6 juni 2018 om 13.30 uur

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Huuraangelegenheden (AO wordt opnieuw ingepland in week 24 of 25)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Europese fiscale onderwerpen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Presentatie Verkenning Brede Welvaart door CPB, PBL en SCP

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanvullende reactie over de éénmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Besluit privatisering Intravacc - 34951-1

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Energie en Klimaat (verplaatst naar 28 juni 2018)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: verordening toepasselijk recht derdenwerking van grensoverschrijdende cessie (22112-2546)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhang invoering maximumtarieven Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) - 32793-300

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:45 - 17:45 uur

Dierproeven

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Voortzetting algemeen overleg Fiscale Agenda

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

bouwbegeleidingscommissie

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Diverse aspecten tijdelijke huisvesting (gewijzigd tijdstip)

Vergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van het lid Van den Berg (VVD) c.s. om een technische briefing voorafgaand aan de plenaire behandeling van de Wet Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van...

E-mailprocedure
(besloten)