Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

7 juni 2018
11:00 - 12:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • A. Weverling (VVD)
 • E. Ziengs (VVD)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  EUFORES - workshop

 3. 3

  Voorstel van de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden OESO, mede namens OESO en ambassadeur bij OESO, voor bijeenkomst over OESO-rapport Nederlandse economie op maandag 2 juli 2018

 4. 4

  Ministeriële regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Uitfaseren van het gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Versterkingsoperatie Groningen: brief aan bestuurders

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Gaswinning uit de kleine velden in de energietransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de motie van het lid Jetten c.s. over de stad Nijmegen als European Green Capital (Kamerstuk 34775-XIII-95)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Advies Technische commissie bodembeweging (Tcbb) inzake afhandeling van mijnbouwschade in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Implicaties ophouden NLII en voortgang Invest-NL

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Monitor Brede Welvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Evaluatie van het Ruimtevaartbeleid 2012-2016

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kapitaalstorting Investeringsfonds Zeeland B.V.

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken regelgeving Franchise

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Jaarplan Toezicht 2018 van Agentschap Telecom

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Fiche: Mededeling Een Europese detailhandel die past bij de 21e eeuw

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Planning data procedurevergaderingen tot aan het kerstreces 2018/2019

                  Besluit: 11 september, 25 september, 9 oktober, 30 oktober, 13 november, 27 november, 11 december 2018.
 20. 20

  Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen

 21. 21

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) mede namens de leden Yesilgöz-Zegerius (VVD), Jetten (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om een technische briefing over de wijze waarop de hoogte van de opslag duurzame energie wordt bepaald, het aangaan van verplichtingen en bestedingen door middel van de SDE+ en de begrotingsreserve duurzame energie.

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om een kabinetsreactie op het rapport "Staat van de sector zout"

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Brief van de commissie Financiën m.b.t. de behandeling van de Monitor Brede Welvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van een schriftelijk overleg - Strategisch Meerjarenprogramma 2019-2023 van het CBS

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Van den Berg en Graus over het landelijk beschikbaar stellen van de 3,5 GHz-band (Kamerstuk 24095-433)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op motie van het lid Weverling c.s. over de veiling van megahertz-banden (Kamerstuk 21501-33-677)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Toezegging over aanbestedingen Rijkswaterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Vijfde periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Geannoteerde Agenda Energieraad 11 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Geannoteerde agenda Telecomraad op 8 juni 2018 in Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om een rondetafelgesprek te organiseren over de voortgang rol NCG en instituut NCG

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek van het lid Wörsdörfer (VVD) om van de staatssecretaris een nadere uitwerking te ontvangen van de stappen ter verbetering van de interne Europese markt op economisch gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek van het lid Wörsdörfer (VVD) om een gesprek met de opstellers van het MKB Toekomstplan 2030 van ONL voor ondernemers

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek van het lid Paternotte (D66) om een overzicht te ontvangen van de nog te plannen algemeen overleggen

  Te behandelen:

  Loading data