Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat 7 juni 2018; datum gewijzigd en agendapunten toegevoegd
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 7 juni 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
EUFORES - workshop
3
Voorstel van de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden OESO, mede namens OESO en ambassadeur bij OESO, voor bijeenkomst over OESO-rapport Nederlandse economie op maandag 2 juli 2018
5
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

19
Planning data procedurevergaderingen tot aan het kerstreces 2018/2019

Details

                Besluit: 11 september, 25 september, 9 oktober, 30 oktober, 13 november, 27 november, 11 december 2018.
20
Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen
22
Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) mede namens de leden Yesilgöz-Zegerius (VVD), Jetten (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) om een technische briefing over de wijze waarop de hoogte van de opslag duurzame energie wordt bepaald, het aangaan van verplichtingen en bestedingen door middel van de SDE+ en de begrotingsreserve duurzame energie.

Te behandelen:

33
Verzoek van het lid Wörsdörfer (VVD) om van de staatssecretaris een nadere uitwerking te ontvangen van de stappen ter verbetering van de interne Europese markt op economisch gebied

Te behandelen: