Commissievergaderingen

Woensdag 30 mei 2018

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Vergaderingen te Den Haag i.v.m. Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) in de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal te Den Haag

Werkbezoek
Eerste Kamer en Tweede Kamer

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering 09:30 - 10:15 uur

Vergadering commissie voor de Werkwijze

Procedurevergadering
Geannuleerd

Defensie

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

MIVD

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Bankenbuffers

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Cultuur

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Ontwerpbesluit houdende bepalingen voor een experiment met beroepsopleidingen en kwalificaties met een regionale specialisatie in het middelbaar beroepsonderwijs (Besluit experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:30 uur

CTIVD-rapporten nrs. 55. 56. en 57.

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Veranderende arbeidsmarkt (geannuleerd)

Vergadering
Geannuleerd (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verzorgt een technische briefing over de kritische prestatie-indicatoren waarmee de resultaten van de NVWA kunnen worden gemonitord.

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

CE Delft - Incentives voor de warmtetransitie

Gesprek
Klompezaal

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wenselijkheid omzetten AO Energieraad 6 juni 2018 in een schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voortgangsrapportage Nederlandse bijdrage in de strijd tegen ISIS

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 12:00 - 12:45 uur

Ter voorbereiding op werkbezoek Vlaanderen op 8 juni 2018 (alleen voor delegatieleden)

Delegatievergadering
Schoutenkamer (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wenselijkheid omzetten algemeen overleg ter voorbereiding van de Telecomraad (8 juni 2018), dat gepland staat op dinsdag 5 juni 2018 van 17.30 tot 19.30 uur, in een schriftelijk overleg op vrijdag 1 juni 2018

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Voorbereidingsgroep Evaluatie Politiewet 2012

Vergadering
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Rli-advies 'Stroomvoorziening onder digitale spanning'

Technische briefing
Klompezaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Verzameloverleg: Administratieve lasten/regeldruk / Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming / Innovatie/verspilling in de zorg

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 15:00 uur

Voorbereidingsgroep afstemmingsoverleg symposium open data

Vergadering
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nadere kennismaking Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid MH17 dossier

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

NAVO Defensie Ministeriële

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Afweging rivierverruiming en dijkversterking rivierengebied

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Europese Commissie (DG TAXUD) over EU-voorstellen belastingheffing digitale economie

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Actuele ontwikkelingen in Zuid-Afrika

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Luchtvaart (verplaatst naar 15 mei)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Big data en de bescherming van persoonsgegevens (is verplaatst naar 14.30 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw Bovenwindse Eilanden) (34936)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Big data en de bescherming van persoonsgegevens

Algemeen overleg
Klompezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Transportraad d.d. 7 juni 2018 (verplaatst naar 16.00 - 18.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Meerjarig Financieel Kader

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Jaarplan van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Technische briefing
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Jaarplan van de Autoriteit woningcorporaties (tijdstip is gewijzigd naar 16.00 uur).

Technische briefing
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Meerderheidsverzoek van het lid Geurts (CDA), mede namens de fracties van de VVD, D66, GL, SP en CU, om de inbreng feitelijke vragen inzake de Impact fosfaatrechtenstelsel op bedrijfsniveau, dat gepland staat op 31 mei 2018...

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Jaarplan van de Autoriteit woningcorporaties

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Transportraad d.d. 7 juni 2018

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Venezuela

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal