Commissievergaderingen

Donderdag 7 april 2016

politieke voorbereidingsgroep IPC GBVB

Tijd vergadering 08:30 - 22:30 uur

Interparlementair conferentie over het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid van de EU (GBVB/GVDB)

Vergadering
Ridderzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Economische missies en handelsbevordering

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Huwelijksdwang en achterlating

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Strafrechtelijke onderwerpen (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

IMF

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten

Technische briefing
Klompezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering (wordt verzet naar 14 april 2016)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Leijten (SP) om reactie op bericht faillissement Victas

E-mailprocedure
(besloten)

politieke voorbereidingsgroep IPC GBVB

Tijd vergadering 12:15 - 21:00 uur

Inter-Parliamentary Conference CFSP/CSDP session

Vergadering
Thorbeckezaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 14:30 uur

Besloten algemeen overleg over het wijzigingsprotocol met Duitsland (geannuleerd; het overleg is vervangen door een schriftelijk overleg met als inbrengdatum 7 april 2016)

Algemeen overleg
Geannuleerd (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Verzamel algemeen overleg

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

politieke voorbereidingsgroep IPC GBVB

Tijd vergadering 13:15 - 21:00 uur

Inter-Parliamentary Conference CFSP/CSDP session

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

politieke voorbereidingsgroep IPC GBVB

Tijd vergadering 13:15 - 21:00 uur

Inter-Parliamentary Conference CFSP/CSDP session

Vergadering
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Adoptie (verplaatst naar 13 april 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Informele Raad Algemene Zaken dd 11 en 12 april 2016

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Algemene Rekenkamer over begrotingsreserves (aan Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Algemene Rekenkamer over begrotingsreserves (aan minister Financiën)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Tijdelijke experimentenwet elektronische voorzieningen bij verkiezingen (33354)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijzigingsprotocol belastingverdrag met Duitsland

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

EU-pakket anti-belastingontwijking

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Herziening detacheringsrichtlijn

Technische briefing
Schoutenkamer (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

IGZ

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Onderwijs aan vluchtelingenkinderen

Algemeen overleg
Klompezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Vaststelling wens tot het voeren van een subsidiariteitstoets over de Verordening inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering COM (2016), nr. 157

E-mailprocedure
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Procedures en brieven (tot nader order uitgesteld)

Procedurevergadering
(verplaatst)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

ICT-onderwerpen

Algemeen overleg
Aletta Jacobszaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Kinderporno (verplaatst naar 17.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Kinderporno (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Verzoek van het lid Voordewind om brief over berichtgeving over voedseltekort in vluchtelingenkamp Lesbos

E-mailprocedure
(besloten)